Pai­nia täyn­nä koko elä­mä

Kesä on aluillaan ja harjoituskausi takana. Pakasen pihalla on varusteena tramboliini, maali ja keinu. Arkisin lapset kurittavat jalkapalloa urakalla ja tramppa on loistava kehonhallinnan harjoittelupaikka. Annakin osaa jo tärkeimmän, eli tuuletuksen.

Kui­va­nie­me­läi­ses­sä Min­na ja Juha Paka­sen per­hees­sä on nel­jä las­ta, jois­ta kak­si har­ras­taa pai­nia. Vii­den­nen luo­kan syk­syl­lä aloit­ta­va Kal­le kul­kee tal­vi­sin kol­me ker­taa vii­kos­sa pai­ni­har­joi­tuk­sis­sa. Kol­man­nel­le luo­kal­le mene­vä Jani­ka tree­naa kah­des­ti vii­kos­sa. Alku­vii­kon illat hupe­ne­vat aje­luun Kui­va­nie­men ja Kemin välil­lä, mut­ta se sopii per­heel­le. Eikä sekään van­hem­pia säi­käy­tä, että pie­ni Anna­kin näyt­tää kiin­nos­tu­neen ison­sis­kon ja -vel­jen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus