Kui­va­nie­men uusi läm­pö­lai­tos val­mis­tu­mas­sa talveksi

Uutta kaukolämpöverkostoa ei ole vielä yhdistetty vanhaan verkostoon, eikä kaivantoa ei voida peittää ennen verkon paineistusta.Uutta kaukolämpöverkostoa ei ole vielä yhdistetty vanhaan verkostoon, eikä kaivantoa ei voida peittää ennen verkon paineistusta.

Kui­va­nie­mel­lä on odo­tel­tu uuden läm­pö­voi­ma­lai­tok­sen käyt­töön­ot­toa. Läm­mön­tuo­tan­nos­ta vas­taa­van Bio­ter­mo Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Hie­ta­la ker­too, että vie­lä ei voi­da mää­ri­tel­lä uuden lai­tok­sen tark­kaa käyttöönottoajankohtaa.

– Koko ajan val­mis­te­lem­me edel­ly­tyk­siä, että uuden läm­pö­lai­tok­sen koe­käyt­tö käyn­nis­tyy. Paras­ta aikaa on menos­sa muun muas­sa pump­paus­kes­kuk­sen rakentaminen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus