Kui­va­nie­men kir­kol­li­set tie­dot 25.11.–1.12.2021

Kui­va­nie­men kir­kol­li­set tie­dot oli­vat jää­neet inhi­mil­li­sen vir­heen takia pois pai­ne­tus­ta Ran­ta­poh­jas­ta tors­tai­na 25.11.2021. Tie­dot jul­kais­taan nyt täs­sä.

Lisä­tie­to­ja löy­tyy osoit­tees­ta  www.iinseurakunta.fi

Sana­ju­ma­lan­pal­ve­lus Su 28.11. klo 12:00 Kui­va­nie­men kirk­ko. Pyhä­päi­vän aihe: Kunin­kaa­si tulee nöy­rä­nä. Toi­mit­taa: Pek­ka Soro­nen, kant­to­ri­na: Eija Savo­lai­nen. Koleh­ti: Pako­lais­ten aut­ta­mi­seen. Kir­kon Ulko­maa­na­pu, PL 210, 00131 Hel­sin­ki, vii­te­nu­me­ro­luet­te­lo. Kui­va­nie­men kap­pe­li­seu­ra­kun­ta tar­jo­aa tak­si­kul­je­tuk­sen kirk­koon. Voit tila­ta tak­sin soit­ta­mal­la Anne Miet­tusel­le p. 0405718618

Per­he­ker­ho To 25.11. klo 10:00 — 12:00 Kui­va­nie­men seurakuntasali

Seu­ra­kun­ta­ker­ho Oijär­vel­lä yhdes­sä Yli-Iiläis­ten kans­sa To 25.11. klo 11:00 Oijär­ven kyläkirkko

Seu­ra­kun­ta­ker­ho Kui­va­nie­mel­lä Ase­man lii­kun­ta­hal­lin ker­ho­ti­las­sa Ma 29.11. klo 11:00. vuo­den vii­meis­tä ker­hoa vie­te­tään puu­ro­juh­lan ja jou­lui­sen tun­nel­man merkeissä!

Seu­ra­kun­ta­ker­ho Ti 30.11. klo 11:00 Oijär­ven kylä­kirk­ko. Vuo­den vii­mei­nen seu­ra­kun­ta­ker­ho kokoon­tuu jou­lui­sis­sa merkeissä.

Per­he­ker­ho To 2.12. klo 10:00 — 12:00 Kui­va­nie­men seurakuntasali.

Dia­ko­nia­työ ajan­va­raus talou­del­li­sia asioi­ta var­ten on avoin­na seu­raa­van ker­ran 10.1.2022.

Lisä­tie­to­ja jou­lu­ke­räyk­sis­tä Iin alu­een ilmoituksissa.

Kat­so las­ten kir­je­py­his Kir­je­kyyh­ky ja Haluai­sit­ko ulkoi­lu­ka­ve­rin lap­sel­le­si tie­dot Iin alu­een ilmoi­tuk­sis­ta tai nettisivuiltamme.

Varaa kas­te, häät tai hau­ta­jai­set kirk­ko­her­ran­vi­ras­tos­ta p. 040 8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi.

Vir­ka­to­dis­tuk­set eli sukusel­vi­tyk­set 24/7 osoit­tees­ta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun alue­kes­kus­re­kis­te­ris­tä p. 08 3161 303.