Koti­seu­tu­museol­la muis­tel­tiin kouluaikoja

Museon pihalla paistettiin talkoolaisporukalla lettuja ja makkaraa museovieraiden iloksi. Kuvassa ovat Sirkka Junes, Sanna Kontio, Kerttu Väätäjä, Kauko Vakkala, Raimo Suomela, Aino Pakanen, Marjatta Öörnu ja Anne Riepula.Museon pihalla paistettiin talkoolaisporukalla lettuja ja makkaraa museovieraiden iloksi. Kuvassa ovat Sirkka Junes, Sanna Kontio, Kerttu Väätäjä, Kauko Vakkala, Raimo Suomela, Aino Pakanen, Marjatta Öörnu ja Anne Riepula.

Sun­nun­tai­na 17. hei­nä­kuu­ta Kui­va­nie­men koti­seu­tu­museol­la kerään­nyt­tiin kat­so­maan kou­lu­ku­va­näyt­te­lyä ja muis­te­le­maan men­nei­tä. Kau­niis­sa ilmas­sa Kui­va­nie­men koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­lä oli vie­rai­li­joil­le tar­jol­la let­tu­kah­vit ja mak­ka­rat museon piha­pii­ris­sä. Pai­kal­la oli kym­men­kun­tia vie­rai­li­joi­ta näyt­te­lyä kat­so­mas­sa. –Muka­vas­ti on väkeä tänään. Koko ajan museon olles­sa auki on ollut kävi­jöi­tä, koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen Anne Rie­pu­la ker­too. Idea näyt­te­lyyn läh­ti koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­le lah­joi­te­tuis­ta kou­lu­tar­vik­keis­ta. Van­ho­jen todis­tus­ten, kou­lus­sa tehtyjen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus