Nuo­rit­ta­joen kun­nos­tuk­sen suun­nit­te­lu alkaa – MAT­KI-han­ke rahoit­taa Kii­min­ki­joen valu­ma-alu­een kun­nos­tuk­sen suun­nit­te­lua sadoil­la tuhan­sil­la euroilla

Kiiminkijoen valuma-alueella tehdään laajasti töitä sen hyväksi, että vapaana virtaavan joen veden laatu saataisiin paremmaksi. Jolosjärvestä poistetaan parhaillaan uistinvitaa, joka on vallannut ison osan järvestä. Keskellä kuvaa näkyy niittokoneen vitaan tekemä ura. Nuorittajoki puolestaan on valittu pilottikohteeksi hankkeelle, jossa suunnitellaan useiden toimenpiteiden kokonaisuus joelle, jonka veden laatu on huonokuntoisinta, mitä Kiiminkijokeen laskeen. Nuorittajoen pilotti on Suomen Metsäkeskuksen vetämä, ja kunnostussuunnitelmien tekoon valuma-alueelle on varattu 670 000 euroa. (Kuva: Kiiminkijoki ry)Kiiminkijoen valuma-alueella tehdään laajasti töitä sen hyväksi, että vapaana virtaavan joen veden laatu saataisiin paremmaksi. Jolosjärvestä poistetaan parhaillaan uistinvitaa, joka on vallannut ison osan järvestä. Keskellä kuvaa näkyy niittokoneen vitaan tekemä ura. Nuorittajoki puolestaan on valittu pilottikohteeksi hankkeelle, jossa suunnitellaan useiden toimenpiteiden kokonaisuus joelle, jonka veden laatu on huonokuntoisinta, mitä Kiiminkijokeen laskeen. Nuorittajoen pilotti on Suomen Metsäkeskuksen vetämä, ja kunnostussuunnitelmien tekoon valuma-alueelle on varattu 670 000 euroa. (Kuva: Kiiminkijoki ry)

Nuo­rit­ta­joen kun­nos­tuk­sen suun­nit­te­lu tulee avaa­maan pelin maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön rahoit­ta­mal­le MAT­KI-hank­keel­le, jon­ka tavoit­tee­na on suun­ni­tel­la Kii­min­ki­joen valu­ma-alu­eel­le maan­käyt­tö­sek­to­rin ilmas­to­toi­men­pi­de­ko­ko­nai­suus, joka on ympä­ris­töl­li­ses­ti kes­tä­vä, sosi­aa­li­ses­ti oikeu­den­mu­kai­nen ja talou­del­li­ses­ti toteut­ta­mis­kel­poi­nen. Nuo­rit­ta­jo­ki vali­koi­tui pilot­tia­lu­eek­si Kii­min­ki­joen valu­ma-alu­een toi­mi­joi­den aloit­tees­ta, kos­ka sen huo­nol­la veden laa­dul­la on iso vai­ku­tus Kii­min­ki­joen veden laatuun.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus