Kor­jaus

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een eli Poh­teen Ran­ta­poh­jan alu­een pal­ve­luis­ta ker­to­vas­sa jutus­sa (RP 25.4.) oli vir­heel­lis­tä tie­toa aina­kin Yli-Iin ja Kui­va­nie­men pal­ve­luis­ta. Jutus­sa ker­ro­taan, että Kui­va­nie­mes­sä oli­si lää­kä­rin vas­taan­ot­to ja äitiys­neu­vo­lan pal­ve­lui­ta, mut­ta näin ei todel­li­suu­des­sa ole. Yli-Iis­sä ei myös­kään ole mm. lää­kä­rin palveluita.

Vir­heel­li­set tie­dot ovat peräi­sin Poh­teen alue­hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­ta tar­peen­mu­kais­ten sosi­aa­li- ja ter­veys­kes­kus­ten mää­rit­te­lys­tä ja mää­räs­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la vuo­sil­le 2023–2025.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.