Juh­li­mi­sen uudet tuu­let

Kuivaniemeläisen Juhla- ja pitopalvelu Aurooran yrittäjä Maarit Haapakoski on tyytyväinen, että nykyään juhlat ovat persoonallisia eivätkä tarjoilujakaan kokata mitään tottua tapaa myötäillen.

Kui­va­nie­me­läi­sen Juh­la- ja pito­pal­ve­lu Auro­ran yrit­tä­jä Maa­rit Haa­pa­kos­ki näkee työs­sään ihmis­ten roh­keu­den ja tar­peen juh­lia ja uusia juh­li­mi­sen tapo­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus