Kodin läm­pöä päi­vä­toi­min­nan tiloihin

Kii­min­gin päi­vä­toi­min­nan ohjaa­ja Kai­sa Lei­no­nen oli miet­ti­nyt, että oli­si muka­va saa­da Senio­ri­ta­lon päi­vä­toi­min­nan tiloi­hin jokin läm­mön­läh­de, joka toi­si muka­naan kodin­omai­suut­ta. LC Kii­min­ki puo­les­taan on luvan­nut käyt­tää varo­jaan kii­min­ki­läis­ten ikäih­mis­ten hyväk­si. Klu­bin pre­si­dent­ti Mart­ti Heik­ki­lä sat­tui kysy­mään Lei­no­sel­ta oli­si­ko hänel­lä jokin tiet­ty koh­de mie­les­sään ja niin­pä kysyn­tä ja tar­jon­ta kohtasivat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus