Artikkelit joiden kirjoittaja on Sirpa Laurila

Joki­ko­kos­sa kor­ja­taan huo­ne­ka­lu­ja naisporukalla

Yli­kii­min­gin Joki­ko­kon kou­lul­la kokoon­tuu tors­tai­sin jouk­ko nai­sia, joil­la pysy­vät käsis­sä niin puu­kot, porat kuin hio­ma­ko­neet. Kun neu­voa tar­vi­taan, kan­sa­lais­opis­ton kurs­sin vetä­jä, arte­saa­ni-puusep­pä Tan­ja Heik­ki­lä opas­taa eteenpäin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

”Pors­tua tähän täy­tyy tehdä!”

4H:n ker­ho­ti­las­sa Yli­kii­min­gin Har­ju­tiel­lä tuok­suu maa­li. Pape­rein suo­ja­tuil­le pöy­dil­le on levi­tet­ty isom­pia ja pie­nem­piä kuk­ka­ruuk­ku­ja. Innok­kai­den nais­ten ryh­mä kai­ve­lee kasseistaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus