Joki­ko­kos­sa kor­ja­taan huo­ne­ka­lu­ja naisporukalla

– Huonossakin kunnossa olevia puukalusteita voi ja kannattaa vielä korjata, artesaani-puuseppä Tanja Heikkilä neuvoo.– Huonossakin kunnossa olevia puukalusteita voi ja kannattaa vielä korjata, artesaani-puuseppä Tanja Heikkilä neuvoo.

Yli­kii­min­gin Joki­ko­kon kou­lul­la kokoon­tuu tors­tai­sin jouk­ko nai­sia, joil­la pysy­vät käsis­sä niin puu­kot, porat kuin hio­ma­ko­neet. Kun neu­voa tar­vi­taan, kan­sa­lais­opis­ton kurs­sin vetä­jä, arte­saa­ni-puusep­pä Tan­ja Heik­ki­lä opas­taa eteenpäin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus