Yksi­tyis­tei­den valais­tus siir­tyy kau­pun­gil­ta tiekunnille

Rantapohjan alueella kaikkiaan 753 katuvaloa on siirtymässä Oulun kaupungilta yksityisten tiekuntien omaisuudeksi. Ihan kaikki tiekunnat eivät ota valaistusta vastaan, jolloin kaupunki purkaa valot. (Kuva: Teea Tunturi)Rantapohjan alueella kaikkiaan 753 katuvaloa on siirtymässä Oulun kaupungilta yksityisten tiekuntien omaisuudeksi. Ihan kaikki tiekunnat eivät ota valaistusta vastaan, jolloin kaupunki purkaa valot. (Kuva: Teea Tunturi)

Yksi­tyis­tei­den asuk­kaat saa­vat kau­pun­gil­ta mie­les­tään osin kysee­na­lai­sen lah­jan, sil­lä tiet, joil­la on valais­tus, saa­vat katu­va­lot kor­vauk­set­ta omak­si omai­suu­dek­seen. Tie­kun­nis­sa asi­aa on ihme­tel­ty ja Ran­ta­poh­jan ylei­sön­osas­tol­la 28.7. Jan­ne Kos­ke­la kri­ti­soi kau­pun­gin rat­kai­sua. Hän nos­ti esiin sen, että jäl­leen ker­ran syr­jä­aluei­den asuk­kaat jou­tu­vat mak­su­mie­hik­si. Kir­joi­tuk­ses­saan Kos­ke­la väläyt­ti yksi­tyis­tei­den puo­mit­ta­mis­ta Jää­lin ja Koi­te­lin väli­sen tien tapaan, jol­loin tiekunta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus