Hil­jen­nä, kun koh­taat hevo­sen tiellä

Virpiniemessä ratsukot pääsevät kulkemaan myös virallisia hevosreittejä pitkin.Virpiniemessä ratsukot pääsevät kulkemaan myös virallisia hevosreittejä pitkin.

Teil­lä kul­kee moot­to­ria­jo­neu­vo­jen, pol­ku­pyö­rien ja jalan­kul­ki­joi­den lisäk­si toi­si­naan myös iso­ja neli­jal­kai­sia, kun rat­sas­ta­jat lii­kut­ta­vat hevo­si­aan lai­tu­mil­le tai maas­toon. Hevo­siin voi tör­mä­tä eten­kin tal­lien ja rat­su­ti­lo­jen lähis­töl­lä, joi­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta löy­tyy usei­ta. Jää­lin tal­lil­la hevo­set liik­ku­vat usein tal­lin ympä­ris­tös­sä Tal­li­rai­til­la ja Vali­mon­tiel­lä. Eten­kin kesä­ai­kaan hevo­sia ulkoi­lu­te­taan myös lähei­sil­lä sora­mon­tuil­la, jos­sa viih­ty­vät myös uima­rit ja koi­ra­nul­koi­lut­ta­jat. Yrittäjä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus