Sport­tia ja tsemppiä

Ran­ta­poh­jas­ta 5.2.1981: Lai­hial­la kyläi­le­mäs­sä ollut hen­ki­lö ker­toi, että kyl­lä siel­lä oli ystä­väl­lis­tä väkeä. – Älä nyt, ihan­ko tot­ta, kysyi­vät toi­set. – Kyl­lä. Isän­tä kuo­ri peru­nat val­miik­si ja emän­tä vii­lin. Nimim. Eräs Ja sit­ten tähän päi­vään: Vauh­tia käve­lyyn ja pyö­räi­lyyn. Käve­lyä ja pyö­räi­lyä edis­te­tään lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön pari vuot­ta sit­ten laa­ti­man edis­tä­mis­oh­jel­man sii­vit­tä­mä­nä. Tavoit­tee­na on 30… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus