Hau­Pa pelaa per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taan keskuskentällä

HauPan miesten edustusjoukkueen hyviä tunnelmia harjoituksista.HauPan miesten edustusjoukkueen hyviä tunnelmia harjoituksista.

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jal­ka­pal­lo on ollut tules­sa vii­me aikoi­na sil­lä kol­men otte­lun viik­ko­tah­ti alkaa olla nor­maa­lia. Tähän­kin on syyn­sä, joka oli ennus­tet­ta­vis­sa, kun pan­de­mia alkoi hel­lit­tää aina­kin tois­tai­sek­si Suo­mes­sa. Tah­ti, jota nyt pau­ku­te­taan, vaa­tii niin pelaa­jil­ta kuin taus­toil­ta sopeu­tu­mis­ta. Suu­rin han­ka­luus on, kuin­ka saa­da kai­kil­le oike­aan aikaan tavoit­teel­li­sia pele­jä ja miten pelaa­ja­ke­hi­tys­tä täs­sä tah­dis­sa saa­daan aikaan.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus