Val­tuus­to ei päät­tä­nyt hal­lin­to­sään­nön muutoksesta

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, kii­min­ki­läi­nen Lau­ri Niku­la (kesk.) ja 26 muu­ta Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tua alle­kir­joit­ti­vat ennen tämän viik­kois­ta val­tuus­ton kokous­ta vaa­ti­muk­sen sii­tä, että kau­pun­gin hal­lin­to­sään­töä muu­te­taan niin, että pal­ve­lu­verk­ko­pää­tök­sen tekee kau­pun­gin­val­tuus­to eikä kau­pun­gin­hal­li­tus. Äänes­tyk­sen jäl­keen val­tuus­to päät­ti jät­tää asian pöy­däl­le, jot­ta val­tuu­te­tut ehti­si­vät saa­da enem­män tie­toa pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen sisäl­lös­tä. Pöy­däl­le­pa­noon riit­ti 22 val­tuu­te­tun äänet, mut­ta äänes­tys­tu­los oli tasan 33–33 Aito… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus