Varis kynt­ti­lä­var­kaa­na hautausmaalla

Hau­ki­pu­taan hau­taus­maal­la tors­tai­na ilta­päi­väl­lä käy­nyt Paa­vo Nuti­vaa­ra sai todis­taa eri­kois­laa­tui­sen tapauk­sen. Hän oli aja­mas­sa pois  hau­taus­maal­ta Mir­jan­tie­tä kun huo­ma­si auton vie­res­sä mata­lal­la len­tä­vän ison varik­sen. Samas­sa hän näki kun lin­tu pudot­ti nokas­taan hau­ta­kynt­ti­län juu­ri auton eteen.

– Tai­si säi­käh­tää autoa niin, että saa­lis tipah­ti mat­kan var­rel­le, ihmet­te­lee Nuti­vaa­ra. Kysees­sä oli pit­kä muo­vi­nen hau­ta­kynt­ti­lä, jos­sa oli metal­li­nen kan­si pääl­lä, eli suh­teel­li­sen iso ja pai­na­va­kin kapis­tus kuljetettavaksi.

Nuti­vaa­ra halu­aa ker­toa tapauk­ses­ta sik­si, kun jos­kus kuu­lee puhut­ta­van, että hau­doil­ta kato­aa kynt­ti­löi­tä. Epäil­lään, että voh­ki­vat­ko ihmi­set nii­tä hau­doil­ta. Todis­tet­ta­vas­ti syyl­li­siä voi­vat olla varik­set­kin, mik­sei lin­tu­jen ohel­la myös muut met­sän eläimet.