Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti auki kaikille

Ran­ta­poh­jan käyt­tä­mäs­sä kir­ja­pai­nos­sa tapah­tu­neen tek­ni­sen vir­heen takia leh­den tors­tain 1.3.2018 nume­ros­sa on poik­kea­mia osoit­teis­sa. Tilaa­jan osoi­te on oikein, mut­ta nimi voi olla väärin.

Poik­kea­mat voi­vat aiheut­taa vir­hei­tä leh­den jake­lus­sa. Ran­ta­poh­jan voi kui­ten­kin lukea nyt 5.3. asti vapaas­ti näköis­leh­te­nä klik­kaam­mal­la tuos­ta ylhääl­lä näky­väs­tä leh­den kuvas­ta tai täs­tä.

Ystä­väll­sin terveisin

Pek­ka Keväjärvi

pää­toi­mit­ta­ja