Upei­ta pipa­ri­luo­muk­sia Kiimingistä

Joki­ran­nan kou­lun vii­mei­set pipa­ri­luo­muk­set oli­vat vuon­na 2020 toi­nen tois­taan upeam­pia. Seit­se­män­nen luo­kan oppi­laat valit­si­vat äänes­tä­mäl­lä par­haak­si ysi­luok­ka­lais­ten töis­tä Maja­kan, jon­ka teki­vät ovat Iida Kont­ti­la, Tiia Ant­ti­la, Pih­ka Pura­nen ja Nel­la Leh­to­la.

Pipar­kak­ku-unel­mia on Kii­min­gis­sä, Joki­ran­nan kou­lul­la raken­net­tu jo usei­den vuo­sien ajan. Saa­pa näh­dä, jat­kuu­ko perin­ne nyt, kun kou­lu lopet­ti toi­min­tan­sa ja oppi­laat siir­tyi­vät uuteen Kii­min­ki­puis­ton kouluun.