Sport­ti­lei­ri­läi­set aloit­ti­vat vauh­dik­kaas­ti Kiimingissä

Sää suosii KiimUn sporttileiriä. Leiriläisten päivät ovat täynnä vauhtia ja liikettä. (Kuva: KiimU)Sää suosii KiimUn sporttileiriä. Leiriläisten päivät ovat täynnä vauhtia ja liikettä. (Kuva: KiimU)

Kii­min­gin Urhei­li­joi­den ohjat­tu ryh­mä­lii­kun­ta käyn­nis­tyi kesä­kuun alus­sa. Vii­me vuon­na ensim­mäi­sen ker­ran jär­jes­te­tyt 8–12-vuotiaiden sport­ti­lei­rit pää­tet­tiin toteut­taa jo hyvis­sä ajoin myös tänä kesä­nä. – Tämän­vuo­ti­nen mark­ki­noin­tiai­ka oli tosin poik­keuk­sel­li­sen lyhyt, kos­ka poik­keus­o­lo­jen kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set sel­ki­si­vät vas­ta tou­ko­kuun puo­les­sa välin, tote­aa seu­ran puheen­joh­ta­ja Kai­su­lee­na Joen­vää­rä. Neli­päi­vä­nen lei­ri­viik­ko sisäl­tää eri­lai­sia lii­kun­ta­tun­te­ja ja päi­vit­täi­sen läm­pi­män ruu­an. Lei­ri­päi­vän kes­to on reilut… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus