Ker­ros­ta­lo­ton­tin varausai­kaa jat­ke­taan

M-Raken­nus Oy on pyy­tä­nyt sil­le Kel­lon Kivi­nie­men Lohi­tiel­tä vara­tun ker­ros­ta­lo­ton­tin varausa­jan jat­ka­mis­ta loka­kuun 2020 lop­puun saak­ka. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti jat­kaa varaus­ta.

Ton­tin suun­nit­te­lu on vie­lä kes­ken ja koro­na­vi­ruse­pi­de­mia on vai­kut­ta­nut koh­teen mark­ki­noin­tiin.

Ton­til­la on raken­nusoi­keut­ta 1 563 ker­ros­ne­liö­met­riä. Se sijait­see Kel­lon kau­pun­gin­osas­sa osoit­tees­sa Lohi­tie 8.

Varausa­jan jat­kos­ta peri­tään varaus­mak­su 1 651 euroa, joka vas­taa 20 pro­sent­tia varausa­jan maan­vuo­kras­ta.