Puu­kaup­pa käy ja tal­ven kor­juu­ajat on jo lähes myyty

Kiimingin Metsänhoitoyhdistys järjesti Metsänomistajapäivän Huttukylässä. Metsuri Taavetti Rämekorpi (eli Jouni Kokkoniemi) poikkesi Huttukylän nuorisoseuran talolla juttelemassa metsänomistajille alaan liittyvistä tosiasioista. Kiimingin MHY:n toiminnanjohtaja Timo Mikkola ei voinut kuin naureskella miehen jutuille.Kiimingin Metsänhoitoyhdistys järjesti Metsänomistajapäivän Huttukylässä. Metsuri Taavetti Rämekorpi (eli Jouni Kokkoniemi) poikkesi Huttukylän nuorisoseuran talolla juttelemassa metsänomistajille alaan liittyvistä tosiasioista. Kiimingin MHY:n toiminnanjohtaja Timo Mikkola ei voinut kuin naureskella miehen jutuille.

Kii­min­ki­läi­set met­sä­no­mis­ta­jat sai­vat MHY Kii­min­gin jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mas­sa Hut­tu­ky­läs­sä pait­si ajan­koh­tais­ta tie­toa alas­ta, myös hie­man viih­dy­ket­tä sekä mah­dol­li­suu­den pie­neen kisai­luun ja tois­ten met­sä­no­mis­ta­jien tapaa­mi­seen. MHY Kii­min­gin toi­min­nan­joh­ta­ja Timo Mik­ko­la ker­toi, että päi­vän aika­na esi­tel­tiin pait­si yhdis­tyk­sen toi­min­taa myös muun muas­sa Kii­min­gin yhteis­met­sä­han­ket­ta sekä tai­mi­tar­han toi­min­taa. MHY Kii­min­gin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Pent­ti Joki­kok­ko ker­toi tule­vis­ta met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­to­vaa­leis­ta ja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus