Iihin tulos­sa liikuntapassi

Iis­sä on tulos­sa käyt­töön lii­kun­ta­pas­si. Lii­kun­ta­pas­sin voi­vat ostaa iiläi­set elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat, työt­tö­mät ja ase­vel­vol­li­set 60 euron vuo­si­hin­taan. Pas­si on voi­mas­sa Iisi-aree­nan kai­kis­sa varat­ta­vis­sa tilois­sa hal­lin aukio­loai­ka­na varaus­ti­lan­ne huo­mioi­den. Pas­sil­la ei voi mak­saa ryh­mä­vuo­ro­ja, vaan se on tar­koi­tet­tu ainoas­taan hen­ki­lö­koh­tai­sen vuo­ron maksuun.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus