Pot­ter-tapah­tu­ma oli menestys

Nuoriso-ohjaaja Anu Vuotila Potter-tunnelmissa.Nuoriso-ohjaaja Anu Vuotila Potter-tunnelmissa.

Har­ry Pot­ter –tee­ma sai kii­min­ki­läis­lap­set ja ‑nuo­ret liik­keel­le. Syke-talon tai­ka­sau­va­pa­jaan, ennus­ta­jal­le, askar­te­luun ja muu­hun aihee­seen kuu­lu­vaan tutus­tui jopa 500 kävijää.

Kir­jas­ton ja nuo­ri­so­ta­lon seu­raa­vat Syke­lau­an­tait ovat 18.3., 15.4. ja 13.5. Syke-taloa voi seu­ra­ta sekä Ins­ta­gra­mis­sa että Facebookissa.