Niek­ka­rin 32-vuo­ti­aal­la ten­nis­ken­täl­lä juhlatunnelmaa

Juhani Suopanki ja Kauko Räisänen saivat vuonna 1989 idean, joka poiki tenniskentän Kiimingin Niemeläntörmälle. Nyt miesten kunniaksi kiinnitettiin laatta kentän oveen. (Kuva: Teea Tunturi)Juhani Suopanki ja Kauko Räisänen saivat vuonna 1989 idean, joka poiki tenniskentän Kiimingin Niemeläntörmälle. Nyt miesten kunniaksi kiinnitettiin laatta kentän oveen. (Kuva: Teea Tunturi)

Kii­min­gin Nie­me­län­tör­mäl­lä, Niek­ka­rin ten­nis­ken­täl­lä vie­tet­tiin juh­la­via het­kiä, kun ken­tän perus­ta­mis­idean isil­le Juha­ni Suo­pan­gil­le ja Kau­ko Räi­sä­sel­le kiin­ni­tet­tiin kun­nia­laat­ta ken­tän aitaan. Molem­mat mie­het oli­vat muka­na tilai­suu­des­sa muis­te­le­mas­sa 1990 ava­tun ken­tän perus­ta­mi­seen joh­ta­nei­ta vai­hei­ta sekä Poh­jois-Suo­men par­haim­pien mas­sa­kent­tien jouk­koon kuu­lu­van ken­tän men­nei­tä vuosikymmeniä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus