Illin­juok­sut 2022: Suun­nis­ta­ja Vil­le Park­ki­nen illan san­ka­ri Illissä

Naa­pu­rin­sa Jär­ven­pään Matin kyy­dis­sä Illiin ookan­nu Jak­ki­lan kul­ta­kurk­ku Mat­ti von Back­man kiteyt­ti Illin­juok­su­jen ja eri­to­ten kir­kon­pen­kin ole­muk­sen oival­li­sen osu­vas­ti: -“Tulin tän­ne lat­taa­maan akut. Tää­lä tul­lee niin iha­na olo. Mut­ta vil­la­housut hää­tyy vet­tää jala­kaan näin syk­sy­ky­ly­mäl­lä”. Nais­kat­so­mon Tuu­la, Anne ja Min­na oli­vat ihan tip­pa lins­sis­sä Matin filo­so­foin­nis­ta. Matin likel­lä Lies-Arp­pa, Vode ja Leke tun­tui­vat nie­les­ke­le­vän lii­ku­tuk­ses­ta. Rite Käy­rä piti pok­kan­sa. Vala­men­ta­jan pitää seu­ra­ta ana­lyyt­ti­sel­lä hau­kan­si­li­mäl­lä suo­jat­tien ver­ryt­te­lyä ja juok­sua. Kun Tii­ron ja Kor­va­lan Mat­ti istah­ti­vat Jaki­lan Mat­tien vie­reen, oli lähes täys­kä­si Mat­te­ja vaan ei kuk­ka­ro­sa saa­ti tas­kusa. — Haa­tais­ta uupuu täys­kä­si, tote­si von Backman.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus