Mikä on Kii­min­ki-aihei­sen kah­vi­ka­lus­ton tarina?

Lautasten kuva-aiheena on Kiimingin kirkko. (Kuva Teea Tunturi)Lautasten kuva-aiheena on Kiimingin kirkko. (Kuva Teea Tunturi)
Kupeissa on kuvattu muun muassa uittoa.

Kupeis­sa on kuvat­tu muun muas­sa uittoa.

Eija Kerä­sen kotoa löy­tyi Kii­min­ki-aihei­nen kah­vi­ka­lus­to, jon­ka tari­na ei ole omis­ta­jal­leen tut­tu. Lau­ta­sis­sa on kuvat­tu Kii­min­gin kirk­koa, kupeis­sa muun muas­sa uit­toa Kii­min­ki­joel­la. Mil­loin kah­vi­ka­lus­toa on Kii­min­kiin teh­ty ja mik­si? Tie­tää­kö kukaan astioi­den tari­naa? Mikä­li jol­lain on tie­toa aihees­ta, ota yhteyt­tä teea.tunturi@rantapohja.fi tai 040–5728546.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.