Maa­la­sin onnel­li­sen maalauksen

Heidi Toivainen: Maalasin onnellisen maalauksen 2020, hiili, öljy, kangas. Työhuonekuva.Heidi Toivainen: Maalasin onnellisen maalauksen 2020, hiili, öljy, kangas. Työhuonekuva.

Kii­min­gin Syke-talon Gal­le­ria O.Jauhiaisessa näh­dään 18.11–4.1. oulu­lai­sen kuva­tai­tei­li­ja Hei­di Toi­vai­sen näyt­te­ly Maa­la­sin onnel­li­sen maalauksen.

– Maa­laa­mi­nen on ihmet­te­lyä, se on pala­pe­lin kokoa­mis­ta ja sat­tu­mien joh­dat­te­le­maa leik­kiä. Jos pää­tän teh­dä värik­kään työn, teen­kin tum­man, jos haluan vähäe­lei­sen ja yksin­ker­tai­sen, pää­dyn maa­laa­maan run­saan ja rön­syi­le­vän maa­lauk­sen. Heti kun kaik­ki on ihan sel­ke­ää, on edes­sä täy­si mys­tee­ri. Kun on var­ma ja tun­tee hal­lit­se­van­sa kai­ken, on koh­ta taas ihan ymmäl­lään. Aina het­ken luu­len vie­vä­ni maa­laus­ta, mut­ta se vie­kin minut. Joka ker­ta, ja se on paras­ta. Kun kaik­ki muu unoh­tuu, enkä muis­ta itseä­ni­kään, syn­tyy onnel­li­nen maa­laus, Toi­vai­nen kertoo.