“Ei pitäi­si olla lii­an sini­sil­mäi­nen” — hau­ki­pu­taa­lais­pa­ris­kun­ta tuli huijatuksi

Hau­ki­pu­taa­lais­pa­ris­kun­ta tör­mä­si sat­tu­mal­ta kylil­lä entuu­des­taan tun­te­mat­to­maan paris­kun­taan ja lupau­tui pyy­det­täes­sä anta­maan heil­le apua tava­ran kul­jet­ta­mi­ses­sa kor­vaus­ta vas­taan. Kor­vaus saa­tiin sovi­tus­ti. Kun pori­nat osui­vat yksiin, tavat­tiin myö­hem­min­kin kah­vin mer­keis­sä. Seu­raa­vak­si paris­kun­nan toi­nen osa­puo­li tuli vie­rai­lul­le yksin ja ker­toi yllät­täen koh­dan­nees­ta vai­keas­ta raha­ti­lan­tees­ta ja pyy­si rahaa lai­naa erään las­kun mak­sa­mi­seen. Hau­ki­pu­taa­lais­pa­ris­kun­ta halusi aut­taa ja lai­na­si rahaa, ja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus