Kou­lue­väät hel­pot­ta­vat per­hei­den ruoka-arkea

Väinö Vartiainen (vasemmalla) kävi noutamassa omat ja siskonsa ruoka-annokset Jäälin koululta. Hänen perheensä on ottanut ruokajakelun vastaan hyvillä mielin, sillä se helpottaa kummasti arkea. (Kuva: Ilpo Vartiainen)Väinö Vartiainen (vasemmalla) kävi noutamassa omat ja siskonsa ruoka-annokset Jäälin koululta. Hänen perheensä on ottanut ruokajakelun vastaan hyvillä mielin, sillä se helpottaa kummasti arkea. (Kuva: Ilpo Vartiainen)

Oulun kou­lu­jen ruo­ka­ja­ke­lu etä­ope­tuk­ses­sa ole­vil­le oppi­lail­le jat­kuu edel­leen. Täl­lä het­kel­lä ruo­kaa jae­taan yhteen­sä jo lähes 10 000 päi­vä­an­nos­ta. Jake­lu jat­kuu Oulun perus­o­pe­tus- ja nuo­ri­so­joh­ta­ja Mar­jut Nur­mi­vuo­ren mukaan ope­tus­hal­li­tuk­sen ohjeis­tuk­sen mukaan sii­hen saak­ka, kun kou­lu­jen poik­keus­ti­lan­ne jat­kuu eli täl­lä tie­toa 13.5. saak­ka. – Jake­lun pii­riin halu­aa koko ajan lisää oppi­lai­ta. Uusia ruo­kai­li­joi­ta ote­taan mukaan sitä mukaan,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus