Koro­na­vuo­si on tuo­nut haas­tet­ta amma­til­li­sil­le opettajille

Vuorovaikutustaitoja OSAO:lla opettava Juha-Pekka Sillanpää pitää etätyöpäivinä kotikonttoria olohuoneen nurkassa. Tietokonepöydäksi on näppärästi taipunut nuottiteline.Vuorovaikutustaitoja OSAO:lla opettava Juha-Pekka Sillanpää pitää etätyöpäivinä kotikonttoria olohuoneen nurkassa. Tietokonepöydäksi on näppärästi taipunut nuottiteline.

Pai­kan pääl­lä vai etä­nä? Tämä kysy­mys on ryt­mit­tä­nyt eten­kin ope­tus­teh­tä­vis­sä työs­ken­te­le­vien arkea kulu­neen koro­na­vuo­den aika­na. Oulun seu­dun amma­til­li­set opet­ta­jat ry:n puheen­joh­ta­ja ja opet­ta­ja Juha-Pek­ka Sil­lan­pää ker­too, että täl­lä het­kel­lä amma­til­li­sen ope­tuk­sen hen­ki­lös­tön olo­ti­laa kuvaa hyvin niin sanot­tu Teams-väsymys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus