” Kiva olla vaa­li­ke­räys­tä toteut­ta­mas­sa”

Raija Leskelä kertoi tekevänsä mielellään työtä vaalikeräyksen parissa. Keräystuotosta osa jää omalle paikkakunnalle.

Kii­min­ki­läi­nen Rai­ja Les­ke­lä on usean vuo­den ajan ollut toteut­ta­mas­sa Pie­ni ele -vaa­li­ke­räys­tä.– Tulin mukaan nyt jo edes­men­neen mie­he­ni sai­rau­den kaut­ta neu­ro­yh­dis­tyk­sen edus­ta­ja­na. On kiva olla vaa­li­ke­räys­tä toteut­ta­mas­sa nyt omal­la koti­paik­ka­kun­nal­la. Päi­vä on antoi­sa ja tuo kivaa vaih­te­lua, Les­ke­lä ker­toi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus