Jää­lin äänes­tys­pai­kal­la riit­ti tun­nel­maa

Heikki Hemmi ja Mervi Holster-Hemmi poikkesivat äänestyksen jälkeen Jäälin koulun POMO-luokkien vaalikahvilaan. Samalla he tukivat oppilaiden luokkaretkeä. Kahvila toi hienoa lisätunnelmaa Jäälin äänestyspaikalle.

Jää­lin äänes­tys­pai­kal­la Jää­lin kou­lul­la riit­ti posi­tii­vis­ta vaa­li­tun­nel­maa heti ovel­ta alkaen. Jää­lin kou­lun piden­ne­tyn oppi­vel­vol­li­suu­den mukaan opis­ke­le­vien (POMO) van­him­mat oppi­laat jär­jes­ti­vät luok­ka­ret­ken­sä hyväk­si vaa­li­kah­vi­lan, joka onnis­tui upeas­ti. Kah­vi­la toi hie­noa tun­nel­maa ja pöy­dis­sä kes­kus­tel­tiin niin vaa­leis­ta kuin muis­ta­kin ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus