Kii­min­ki­päi­vät jat­ku­vat tänään, Ran­ta­poh­ja ei osas­to­na paikalla

Kiiminkipäiviä vietetään perinteiseen tapaan elokuun toisena viikonloppuna. Kuva on vuodelta 2019.Kiiminkipäiviä vietetään tänä viikonloppuna. Kuva on vuodelta 2019.

Kii­min­ki­päi­vät jat­ku­vat Kii­min­gis­sä tänään alkaen klo 10. Aamu alkaa Kii­min­gin seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mäl­lä kan­san­lau­lu­kir­kol­la. Mark­ki­na-alu­eel­la on tänään ohjel­maa aina iltaan saak­ka. Tar­kan ohjel­man löy­dät klik­kaa­mal­la täs­tä.

Ennak­ko­tie­dois­ta poi­ke­ten Ran­ta­poh­ja ei ole tänään osas­to­na pai­kal­la mark­ki­na-alu­eel­la, mut­ta leh­den sään­kes­tä­vä toi­mit­ta­ja kyl­lä rapor­toi tapahtumasta.