Hau­Pan nai­set tär­ke­ään kotivoittoon

Kes­ki­viik­ko­na 3.8. pela­tus­sa kotiot­te­lus­sa Hau­Pan nai­sia vas­taan aset­tui koke­nut FC Uni­ted Pie­tar­saa­res­ta. Sun­nun­tai­na tap­pioon päät­ty­nees­sä otte­lus­sa Hau­Pa jak­soi rei­lun tun­nin ver­ran tais­tel­la sar­ja­kär­ki RoP­Sia vas­taan Rova­nie­mel­lä ja tuos­ta pelis­tä otet­tiin tähän mukaan hyvin toi­mi­neet asiat. Sar­ja­pai­kan kan­nal­ta Uni­ted peli oli erit­täin tärkeä.

Kol­me pis­tet­tä vaa­ti aktii­vi­suut­ta täy­den pelin ajan sekä puo­lus­tus- että hyökk­käys­suun­taan. Jouk­kue onnis­tui tavoit­tees­saan mal­lik­kaas­ti hal­li­ten peliä pal­lol­li­ses­ti sekä ollen pal­lon mene­tys­het­kil­lä erit­täin hyvä läpi otte­lun. Puo­lus­tus­pe­laa­mi­nen oli var­mas­ti­kin kau­den par­haal­la tasol­la. Hyök­käys­pe­lis­sä näh­tiin myös lukui­sia onnis­tu­nei­ta mur­tau­tu­mi­sia vas­tus­ta­jan selus­taan vaik­ka­kin FC Uni­ted puo­lus­ti läpi otte­lun erit­täin hyvin joukkueena.

Maa­lin teos­ta vas­ta­si Lau­ra Karuk­ka ran­gais­tus­pot­kus­ta toi­mit­ta­mal­la pal­lon komeas­ti ylä­kul­maan. Toi­sel­la jak­sol­la jak­sol­la lop­pu­lu­ke­mat 2–0 vii­meis­te­li Isa­bel­la Moi­la­nen maa­li­vah­din tor­ju­mas­ta irtopallosta.

Otte­lus­sa Hau­Pan par­haak­si pal­kin­to­raa­ti valit­si Kiia Tolo­sen. Ylei­söä oli satei­seen Län­si­tuu­leen saa­pu­nut taas run­sas­lu­kui­ses­ti, herk­ku­ko­rit saa­tiin arvot­tua ja puo­lia­jan ylä­ri­ma­ki­sa­kin löy­si voittajansa.

Pelit jat­ku­vat kah­del­la vie­ras­pe­lil­lä ja Län­si­tuu­lel­la seu­raa­va kotiot­te­lu pela­taan 28.8. jol­loin vie­raak­si saa­puu SeMi Seinäjoelta.