Kii­min­ki­läi­nen Eija Tuo­maa­la joh­taa leijonapiiriä

Kiiminkiläinen Eija Tuomaala(vas) valittiin leijonapiirin puheenjohtajaksi. Sanna Loukkola ja Jari Ruuska ovat varapuheenjohtajia. (Kuva: Matti Tieksola)Kiiminkiläinen Eija Tuomaala(vas) valittiin leijonapiirin puheenjohtajaksi. Sanna Loukkola ja Jari Ruuska ovat varapuheenjohtajia. (Kuva: Matti Tieksola)

Seu­raa­van kau­den Lions I‑piirin puheen­joh­ta­jak­si eli pii­ri­ku­ver­nöö­rik­si on vuo­sil­le 2022–2023 valit­tu kii­min­ki­läi­nen Eija Tuo­maa­la (LC Kii­min­ki). Vara­pii­ri­ku­ver­nöö­reik­si valit­tiin San­na Louk­ko­la (LC Oulunsalo/Salottaret) ja Jari Ruus­ka (LC Oulu/Pateniemi).

Tuo­maa­la on kaut­ta aikain toi­nen pii­ri­ku­ver­nöö­rik­si valit­tu nai­nen I‑piirissä. Lion I‑piiriin kuu­luu 50 klu­bia Oulun, Raa­hen ja Kai­nuun talousalueilta.

Eija Tuo­maa­la on vah­vas­ti uudis­ta­mas­sa lei­jon­toi­min­taa niin pii­ri- kuin val­ta­kun­ta­ta­sol­la. Tuo­maa­la viit­ta­si lei­jo­na­toi­min­nan perus­ta­jan Mel­vin Jone­sin jo 100 vuot­ta sit­ten esit­tä­mään aja­tuk­seen muutoksesta.

– Täy­tyi omak­sua uusia tapo­ja tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si jo sil­loin jat­ku­vas­ti muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa. Mel­vin Jones ymmär­si myös, että teho­kas pal­ve­lu vaa­tii luo­vuut­ta, inno­vaa­tio­ta ja roh­keut­ta. Sii­hen pitää mei­dän­kin pii­ris­sä ja koko lions­toi­min­nas­sa pyr­kiä, Tuo­maa­la sanoo.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.