Kii­min­gin Tome­ty tyr­mää­vän yli­voi­mai­nen Rovaniemellä

Eku Tomety otti komean voiton Rovaniemellä. (Kuva: Jouni Sipola)Eku Tomety otti komean voiton Rovaniemellä. (Kuva: Jouni Sipola)

Kii­min­gin 14-vuo­tias nyrk­kei­ly­uran­sa alku­met­reil­lä ole­va Eku Tome­ty koh­ta­si kehäs­sä tois­ta­mi­seen Albin Bars­kin Ruot­sis­ta. Barsk sai revans­si­mah­dol­li­suu­den hävit­ty­ään edel­li­sen koh­taa­mi­sen Raa­hen kehäs­sä noin kuu­kausi sit­ten. Kak­si vuot­ta van­hem­pi Barsk läh­ti voi­ton­tah­toa uhkuen nitis­tä­mää nuor­ta kii­min­ki­läis­tä. Ensim­mäi­nen erä oli hie­nok­sel­taan Tome­tyn hal­lin­taa vah­vas­ti hyök­kää­vää Både­nin poi­kaa vastaan. 

Toi­seen erään Barsk tuli vauh­dil­la. Hän ajoi Tome­tyn koh­ti omaa kul­maa, mut­ta Tome­tyn taka­kä­den tyki­tys lopet­ti otte­lun. Tuo­ma­ri las­ki kan­vee­sil­le pöl­läh­tä­neel­le ruot­sa­lai­sel­le luvun kah­dek­saan. Avus­ta­ja heit­ti pyyh­keen kehään ja otte­lu päät­tyi siihen.