Kii­min­gin kou­lu­kam­puk­sen kaa­va­luon­nos nähtävillä

Oulun tila­kes­kuk­sel­la on tavoit­tee­na pääs­tä raken­ta­maan Joki­ran­nan kou­lun kor­vaa­via tilo­ja jo kevääl­lä 2019. Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti maa­lis­kui­ses­sa kokouk­ses­saan, että Joki­ran­nan kou­lun uusi sijoi­tus­paik­ka on Kii­min­gin Syke-talon ja lukion yhtey­des­sä. Par­haas­sa tapauk­ses­sa, ilman ase­ma­kaa­va­pro­ses­sin pit­kit­ty­mis­tä, uusi kou­lu voi­tai­siin käyt­töö­not­taa tam­mi­kuus­sa 2021. Ase­ma­kaa­vas­sa osoi­te­taan Kii­min­gin lukion ja Syke-talon yhtey­teen uusi ope­tus­toi­min­taa pal­ve­le­vien raken­nus­ten kort­te­lia­lue, jol­le on tar­koi­tus sijoittaa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus