Tari­nat vei­vät mar­tin­nie­me­läis­po­jan men­nes­sään – 70 vuot­ta täyt­tä­vä Joni Skif­tes­vik ei aio lopet­taa kir­joit­ta­mis­ta

Joni Skiftesvik viihtyy MartinniemessŠä lapsuudenkodissaan Villa Ailassa, jossa hänellä on toinen työhuone ja osa kirjoittamiselle tärkeistä arkistoista. Kesälomallaan kirjailijalla on aikaa huolehtia TV-tason yksityiskohdista.

Jo nuo­re­na kir­jo­jen maa­il­mas­ta lumou­tu­nut Jon “Joni” Harald Skif­tes­vik sai innoi­tuk­sen kir­jai­li­jau­ral­leen koti­ky­län­sä värik­käis­tä hah­mois­ta. Skif­tes­vi­kin kir­jat ovat teh­neet Mar­tin­nie­meä tun­ne­tuk­si ympä­ri Suo­men ja nii­tä on kään­net­ty jo 12 kie­lel­le. Kir­jai­li­ja ker­too naut­ti­van­sa yhä työs­tään joka päi­vä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus