Mah­dol­li­suus hakeu­tua var­joon pelas­taa eläi­men hel­teel­lä– Eni­ten kuu­muu­des­ta kär­si­vät mai­toa tuot­ta­vat lehmät

Eniten kuluvasta hellejaksosta kärsivät lehmät. Lehmä stressaa kuumuudessa, mikä lisää huomattavasti sen riskiä sairastua esimerkiksi utaretulehdukseen.

Läm­pö­ti­lat ovat Suo­mes­sa vii­me viik­koi­na nous­seet jopa tuka­liin luke­miin, eivät­kä ihmi­set ole ainoi­ta, jot­ka kär­si­vät kuu­muu­des­ta. Pää­osin eläi­met sel­viä­vät hel­teis­tä hyvin, jos niil­lä on mah­dol­li­suus men­nä tar­vit­taes­sa var­joon sekä juo­da tar­peek­si vet­tä. Kuu­muus kui­ten­kin vaa­tii veron­sa ja näkyy eläin­lää­kä­ria­se­mil­la lope­tus­mää­rien nouse­mi­se­na. Iin kun­nan eläin­lää­kä­ri Mee­lis Rei­maa ker­too, että vai­kein tilan­ne on lyp­sy­leh­mil­lä sekä van­hoil­la, ylipainoisilla… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus