Kii­min­gin ja Kol­la­jan palis­kun­nat lii­te­tään toisiinsa

Lapin aluehallintoviraston päätöksellä Kiimingin ja Kollajan paliskunnat yhdistetään virallisesti. Kollajan paliskunnan poroisäntä Lauri Oinas-Panuma (kuvassa oikealla) uskoo, että nyt annettu päätös on poronhoidollisesti järkevin. (Kuva: Teea Tunturi)Lapin aluehallintoviraston päätöksellä Kiimingin ja Kollajan paliskunnat yhdistetään virallisesti. Kollajan paliskunnan poroisäntä Lauri Oinas-Panuma (kuvassa oikealla) uskoo, että nyt annettu päätös on poronhoidollisesti järkevin. (Kuva: Teea Tunturi)

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to on vah­vis­ta­nut Kol­la­jan palis­kun­nan hake­muk­sen yhdis­tää Kii­min­gin ja Kol­la­jan palis­kun­nat yhdek­si palis­kun­nak­si, vaik­ka Kii­min­gin palis­kun­ta on vas­tus­ta­nut yhdis­tä­mis­tä muun muas­sa yhtei­sen omai­suu­den jaka­mi­ses­ta syn­ty­neen rii­dan vuoksi.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla