Kep­pa­ri­ker­ho­lai­set maas­tos­sa – KKP halu­aa jär­jes­tää mah­dol­li­sim­man monel­le harrastusmahdollisuuksia

Kerhon ohjaaja Iida-Liisa Siivola (vasemmalla) johdatti KKP:n kepparikerholaiset kohti yhteistä maastoratsastuslenkkiä. (Kuva: Teea Tunturi)Kerhon ohjaaja Iida-Liisa Siivola (vasemmalla) johdatti KKP:n kepparikerholaiset kohti yhteistä maastoratsastuslenkkiä. (Kuva: Teea Tunturi)

Mitä ihmet­tä, perin­tei­nen jää­kiek­ko­seu­ra KKP, jär­jes­tää Kii­min­gis­sä kep­pa­ri­ker­hoa! Tämä on ensim­mäi­nen aja­tus, joka tulee mie­lee­ni, kun KKP:n toi­min­nan­joh­ta­ja Veli-Mat­ti Kor­ho­nen soit­taa minul­le asias­ta. Toi­saal­ta, se ei yllä­tä, sil­lä vuon­na 2020 seu­raan perus­tet­tiin kak­si eril­lis­tä jaos­ta, jois­ta KKP Junio­rit kes­kit­tyy jää­kiek­koon ja LAFK-KKP jal­ka­pal­loon. Seu­ran toi­min­nas­sa on muka­na rei­lut 800 näi­den lajien har­ras­ta­jaa ja kaik­ki­aan 2 200 jäsen­tä. KKP on vii­me vuo­sien aika­na kehit­tä­nyt toi­min­taan­sa määrätietoisesti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus