Raha­pe­lit, viik­ko 39

Lot­to: 1, 8, 9, 18, 31, 33, 37. Lisä­nu­me­ro: 17. Plus­nu­me­ro: 14. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 3 kpl 67 734,33 e, 6 oikein 2 265,86 e, 5 oikein 54,32 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 1, 2, 13, 26, 32, 42. Viking­nu­me­ro: 3. Plus­nu­me­ro: 19. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein -, 6+0 oikein 1 kpl 136 603,70 e, 5+1 oikein 14 618,17, 5 oikein 1 002,05 e, 4+1 oikein 61,38 e, 4 oikein 30,92 e, 3+1 oikein 9,98 e, 3 oikein 5,55 e, 2 oikein — e.

Euro­jack­pot: 20, 33, 34, 37, 39. Täh­ti­nu­me­rot: 4, 8. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein -, 5+1 oikein 6 kpl 306 502,10 e, 5 oikein 64 906,30 e, 4+2 oikein 4 703,30 e, 4+1 oikein 290,60 e, 4 oikein 140,10 e, 3+2 oikein 54,20 e, 2+2 oikein 19,00 e, 3+1 oikein 19,00 e, 3 oikein 17,50 e, 1+2 oikein 8,20 e, 2+1 oikein 8,20 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 7 8 6 8 3 9 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 3 1 6 0 6 7 7. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 7 5 1 3 3 9 7. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio: X11 1X2 121 1XX1. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 11 kpl 45 454,55 e, 12 oikein 488,150 e, 11oikein 31,55 e, 10 oikein 8,10 e.