Kati Hil­tu­nen jul­kai­si elä­män­ma­kui­sen runokirjan

Esikoiskirjailija Kati Hiltusen elämänmakuinen runokirja sukeltaa ihmisyyteen ja niihin kaikkiin tunteisiin, joita ihminen matkallaan kohtaa. (Kuva: Mimmu Korvenpää)Esikoiskirjailija Kati Hiltusen elämänmakuinen runokirja sukeltaa ihmisyyteen ja niihin kaikkiin tunteisiin, joita ihminen matkallaan kohtaa. (Kuva: Mimmu Korvenpää)

Koti­ni on tun­te­ma­ton man­ner on kir­jai­li­ja ja lava­ru­noi­li­ja Kati Hil­tusen (s. ‑94) esi­kois­teos, jon­ka syn­ty ajoit­tuu vuo­teen 2017, jol­loin Hil­tu­nen oli opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa Englan­nis­sa. – Kir­joi­tin tuol­loin muis­ti­kir­jan täy­teen siel­lä tapah­tu­neis­ta tun­ne­myrs­kyis­tä ja mat­kus­ta­mi­ses­ta. Mat­kus­tin sil­loin yli kym­me­nes­sä maas­sa. Kir­joit­ta­mi­nen oli tapa käsi­tel­lä sen ajan tun­tei­ta, paloa maa­il­mal­le ja samaan aikaan kotiin. Hil­tu­nen ei vie­lä tuolloin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus