Älä unoh­da puu­voi­maa

Uusiu­tu­va ener­gia miel­le­tään tänään usein perus­voi­man kol­mi­kok­si tuu­li­voi­ma, aurin­ko­voi­ma ja maa­läm­pö. Aja­tus on har­haan­tu­nut. Ei kol­mik­ko tuo­ta perus­voi­maa. Perus­voi­mak­si las­kem­me ne ener­gian lajit, jois­ta saam­me vuo­sit­tain yli 10 pro­sent­tia koko ener­gian tar­pees­tam­me. Huol­to­var­muut­ta hor­jut­ta­vien krii­sien aikoi­na mei­tä kiin­nos­ta­vat perus­voi­mas­ta eri­tyi­ses­ti sen koti­mai­set osa­set. Poh­joi­set met­säm­me ovat aina tuot­ta­neet perus­voi­maam­me. Met­sis­tä saim­me sata vuot­ta sit­ten val­tao­san…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus