Etä­asu­ka­sil­lat eivät tavoi­ta asukkaita

Ylikiimingin asukasillassa nousi jälleen esille huoli yhteisöllisen talon kohtalosta, kun useita toimintoja ollaan siirtämässä suunnittelussa olevalle uudelle kirjastotalolle. Asukastupa keskellä kylää palvelee ylikiiminkiläisiä monella tapaa. Sen säilyttämisen puolesta on käyty tiukkaa sananvaihtoa kaupungin kanssa vuosien ajan ja aina saatu talo säilytettyä hetkeksi. (Arkistokuva: Milja Mustonen)Ylikiimingin asukasillassa nousi jälleen esille huoli yhteisöllisen talon kohtalosta, kun useita toimintoja ollaan siirtämässä suunnittelussa olevalle uudelle kirjastotalolle. Asukastupa keskellä kylää palvelee ylikiiminkiläisiä monella tapaa. Sen säilyttämisen puolesta on käyty tiukkaa sananvaihtoa kaupungin kanssa vuosien ajan ja aina saatu talo säilytettyä hetkeksi. (Arkistokuva: Milja Mustonen)

Oulun itäi­sel­lä aueel­la jär­jes­tet­tiin ensim­mäi­set yhtei­set asu­ka­sil­lat, jot­ka alun yhtei­sen osan jäl­keen jakaan­tui­vat aluei­den omik­si illoik­si. Asuk­kaat eivät olleet löy­tä­neet tie­tään Team­sin väli­tyk­sel­lä käy­tyi­hin iltoi­hin. Sekä Kii­min­gis­sä että Yli­kii­min­gis­sä oli molem­mis­sa mak­si­mis­saan kym­me­nen asu­kas­ta pai­kal­la. Jää­lin etä­asu­ka­sil­taan osal­lis­tui noin 15 hen­ki­löä. Yli-Iis­sä pai­kal­la oli yksi henkilö.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla