Ala­ky­län osay­leis­kaa­va jäi pöy­däl­le

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va jäi yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa pöy­däl­le kah­dek­si vii­kok­si. Syy­nä tähän on eri­tyi­ses­ti Ala­ky­län Hon­ka­sen­pe­rän tilan­ne. Siel­lä asuk­kaat ovat sel­vi­tel­leet uuden tie­yh­tey­den raken­ta­mis­ta alu­eel­le, jot­ta Hon­ka­sen­pe­rä saa­tai­siin uudes­sa kaa­vas­sa osak­si kylä­aluet­ta tai kaa­voi­tus­ti­lan­tee­seen löy­tyi­si muu rat­kai­su.