Yrit­tä­jät tor­ju­vat Orpon hal­li­tuk­sen vah­voin perustein

Vii­me lau­an­tai­na jul­kis­tet­tu Suo­men Yrit­tä­jien gal­lup ker­too yrit­tä­jien ole­van perin tyy­ty­mät­tö­miä Orpon hal­li­tuk­seen. Eri­tyi­sen tyy­ty­mät­tö­miä ovat pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten edustajat. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus