Hau­Pa voit­ti maa­lin­te­ko­ki­san Rova­nie­mel­lä, voit­to­put­ki nousi jo vii­den otte­lun mittaiseksi

Luukas Syrjälä oli pelipäällä Rovaniemen pelissä. Kuva: Tommi KarvonenLuukas Syrjälä oli pelipäällä Rovaniemen pelissä. Kuva: Tommi Karvonen

Sun­nun­tai­na Hau­Pa koh­ta­si Kol­mo­sen otte­lus­sa Rova­nie­mel­lä Roi­U­ni­te­din. Otte­lu alkoi vie­ras­jouk­kuen komen­nos­sa ja koval­la präs­sil­lä pain­opis­te saa­tiin siir­ret­tyä Roi Uni­te­din kent­tä­puo­lel­le. Noin var­tin pelin jäl­keen Jere­mias Körk­kö jat­koi hyvää viret­tään teke­mäl­lä kak­si maa­lia vii­den minuu­tin sisään. Tämän jäl­keen ote her­paan­tui ja präs­si ei toi­mi­nut, mikä ava­si tilo­ja lin­jan taak­se. Akse­li Syr­jä­lä jou­tui use­aan ottee­seen tor­jun­ta­töi­hin jak­son lopul­la, mut­ta sai kai­vaa pal­lon selän takaa ainoas­taan ker­ran. Tauol­le siir­ryt­tiin 1–2 lukemissa.

Toi­nen puo­liai­ka oli tasai­sem­pi. Vajaa tun­ti pelat­tu, kun Roi­U­ni­ted saa sivu­ra­jan, jon­ka jäl­ki­ti­lan­tees­ta peli tasoi­hin. Tämän jäl­keen alkaa nuo­ri­so-osas­ton show. Luu­kas Syr­jä­lä kul­jet­te­lee ken­tän läpi ja hänet kaa­de­taan ran­gais­tus­pot­kun arvoi­ses­ti. Luke menee itse ampu­maan pal­lon var­mas­ti maa­liin. Tämän jäl­keen Saku Sipo­la iskee kak­si lähes ident­tis­tä maa­lia 20 met­ris­tä, ja peli on tätä myö­ten tapu­tel­tu. Roi­U­ni­ted kaven­taa vie­lä otte­lun lopus­sa ja Hau­Pa voit­taa luke­min 5–3.

Hau­Pa on sar­ja­tau­lu­kos­sa sijal­la 4, kun nel­jä kier­ros­ta on jäl­jel­lä. Hau­Pa koh­taa lau­an­tai­na 3.9. kotia­ree­nal­laan Kes­kus­ken­täl­lä Kajaa­nin Hakan. Otte­lu alkaa ennak­ko­tie­dois­ta poi­ke­ten klo 15.00.