Kii­min­ki­ma­ra­ton kipais­tiin Jäälissä

Kiiminkimaraton kokosi taas kestävyysjuoksjat Jääliin. (Kuva: Jarmo Halme)Kiiminkimaraton kokosi taas kestävyysjuoksjat Jääliin. (Kuva: Jarmo Halme)

Kii­min­ki­ma­ra­to­nis­sa Jää­lis­sä juos­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na mara­ton, puo­li­ma­ra­ton sekä 10 kilo­met­riä. Osal­lis­tu­jia oli kaik­ki­aan rei­lut 200. Mies­ten mara­to­nin voit­to meni ajal­la 2.49,24 Rova­nie­men Juuso Jän­kä­läl­le. Nais­ten mara­to­nin puo­les­taan vei ajal­la 3.44,42 kuusa­mo­lai­nen Mari­ka Käke­lä. Nai­sis­sa nopeim­man ajan juok­si N40-sar­jan Eila Töl­li Niva­las­ta (3.13.04). Mies­ten puo­li­ma­ra­to­nil­la Kari Hei­ku­ra Pol­vi­jär­ven Urhei­li­jois­ta teki reit­tien­nä­tyk­sen, joka on nyt 1.10,00.

Tulok­sia

Mie­het mara­ton 42,2 km: 1) Juuso Jän­kä­lä Rova­nie­mi Road Run­ners 2.49.24, 2) Veik­ka Yli­ko­ti­la Oulu 3.15.44, 3) Aapo Räi­nä Oulu 3.17.22.

Mie­het 40 mara­ton 42,2 km: 1) Han­nu Kirs­ti­nä Oulu 2.58.47, 2) Jaak­ko Putaa­la Luo­mu­juok­su 3.57.14, 3) Mik­ko Isoa­ho Hil­tu­ky­lä Ski Team 5.04.42.

Mie­het 45 mara­ton 42,2 km: 1) Jiri Lah­ti Camil­lan juok­su­kou­lu 3.41.02, 2) Vil­le-Veik­ko Telk­ki Oulu 3.43.57, 3) Toni Nie­me­lä W¸rth Oy / Tor­nio 4.11.49.

Mie­het 50 mara­ton 42,2 km: 1) Mark­ku Tar­kiai­nen Hin­tan Hui­ma 3.17.47, 2) Ant­ti Sil­ta­kos­ki Yli­kii­min­ki 4.04.19, 3) Ari Jaak­ko­la Tor­nio 5.24.06.

Mie­het 60 mara­ton 42,2 km: 1) Lau­ri Mik­ko­nen Satamc/Onmky 3.52.25, 2) Sep­po Syvä­nie­mi Kuusa­mo 3.58.04, 3) Aku Pyyk­kö­nen Kajaa­nin Urhe­hei­li­jat 4.38.04.

Mie­het 70 mara­ton 42,2 km: 1) Edvin Hepo­kan­gas Oulu 4.30.49, 2) Rei­jo Naa­lis­vaa­ra Tor­nio 4.32.57, 3) Juha­ni Lei­no­nen Suun­ta 2000 6.27.14.

Nai­set mara­ton 42,2 km: 1) Mari­ka Käke­lä Kuusa­mo 3.44.42, 2) Kert­tu Sal­mi Kui­vas­jär­ven Aura 4.06.07, 3) Mari Miet­tu­nen Tai­val­kos­ki 4.23.44, 4) Luiza Plesca Oulu ROM 4.35.36, 5) Han­na Paka­nen Kemin­maa 4.49.25.

Nai­set 40 mara­ton 42,2 km: 1) Eila Töl­li Niva­la 3.13.04, 2) Kat­ha­ri­na Kuja­la Oulu 4.13.25.

Nai­set 45 mara­ton 42,2 km: 1) San­na Hen­riks­son Oulun Triath­lon Club 3.53.32, 2) Min­na Sääs­ki­lah­ti Kui­vas­jär­ven Aura 4.04.36.

Nai­set 50 mara­ton 42,2 km: 1) Mari Sipo­la Kemi 4.30.49.

Mie­het puo­li­ma­ra­ton 21,1 km: 1) Kari Hei­ku­ra Pol­vi­jär­ven Urhei­li­jat 1.10.00, 2) Samu­li Huus­ko Turun Urhei­lu­liit­to 1.12.07, 3) Iiro Erk­ki­lä Oulun Pyrin­tö 1.16.15.

Mie­het 40 puo­li­ma­ra­ton 21,1 km: 1) Simo Tup­pu­rai­nen RT Hyvin­voin­ti­pal­ve­lut 1.28.37, 2) Timo Suo­ma­lai­nen OTC 1.29.46, 3) Jani Kaup­pi­la Kipu­li­hak­set 1.31.21.

Mie­het 45 puo­li­ma­ra­ton 21,1 km: 1) Mar­ko Juvo­nen Pol­vi­jär­ven Urhei­li­jat 1.15.11, 2) Ila­ri Jou­ni­la Kui­vas­jär­ven Aura 1.20.44, 3) Juk­ka Kaner­va-aho Kem­pe­leen Mara­ton Klu­bi 1.26.09.

Mie­het 50 puo­li­ma­ra­ton 21,1 km: 1) Mart­ti Kor­pi AFRY Fin­land Oy 1.30.52, 2) Tuo­mas Ron­kai­nen Kui­vas­jär­ven Aura 1.31.45, 3) Juk­ka Kin­nu­nen 1.39.32.

Mie­het 55 puo­li­ma­ra­ton 21,1 km: 1) Panu-Pek­ka Poh­jo­la Oulu 1.26.18, 2) Kari Kor­ho­nen Kuusa­mo 1.34.07, 3) Aaro Hors­ma 1.54.42.

Mie­het 60 puo­li­ma­ra­ton 21,1 km: 1) Tapa­ni Mäl­li­nen Ojan Rau­ta 1.50.15, 2) Juha Laak­ko­nen Kon­gas­jär­ven Kisa-Pojat 1.52.23, 3) Asko Mäke­lä Oulais­ten Hui­ma 1.54.00.

Mie­het 65 puo­li­ma­ra­ton 21,1 km: 1) Aulis Kaa­si­nen ONMKYU 1.43.00, 2) Rei­jo Hum­mas­ten­nie­mi Oulun­suun Heit­to 2.10.07, 3) Juha Har­ju­lah­ti Oulu 2.30.44.

Nai­set puo­li­ma­ra­ton 21,1 km: 1) Hen­na Van­ha­nen Pudas­jär­ven Urhei­li­jat 1.25.01, 2) Janii­ka Vuol­let Arc­tic Triath­lon 1.49.27, 3) Mari­ka Jaa­ko 1.50.51.

Nai­set 40 puo­li­ma­ra­ton 21,1 km: 1) Hei­ni Joen­suu Oulu 1.44.20, 2) Lea Oja 1.47.29, 3) Han­na­Kat­ri Saras­to 1.47.40.

Nai­set 45 puo­li­ma­ra­ton 21,1 km: 1) Kir­si Kive­lä Limin­gan Niit­to­mie­het 1.36.08, 2) Mer­ja San­ta­nie­mi Köyk­ky­rin Kier­tä­jät 1.44.02, 3) Satu Jaa­ra Nort­hern Trail Run­ners 1.47.21.

Nai­set 50 puo­li­ma­ra­ton 21,1 km: 1) Erja Ypyä Niva­la 2.13.26.

Nai­set 55 puo­li­ma­ra­ton 21,1 km: 1) Elli Evers­ti Kala­joen junk­ka­rit 1.45.51, 2) Min­na Lap­pa­lai­nen Oulu 1.57.49, 3) Raa­kel Pyyk­kö­nen 2.00.58.

Nai­set 65 puo­li­ma­ra­ton 21,1 km: 1) Mar­ja Holo­pai­nen Lipe­rin Tai­mi 1.49.54.

Mie­het 10 km: 1) Jani Mal­li­la Oulu 36.16, 2) Ant­to Van­ha­la Ala­jär­vi 37.19, 3) Eino Vuol­let Posion Pyrin­tö 37.31.

Nai­set 10 km: 1) Iida Haa­ta­ja Oulun Pyrin­tö 39.06, 2) Eli­na Heik­ki­nen Oulun Pyrin­tö 40.54, 3) Min­na Kubin Team Hiih­to­kon­sult­ti 42.26.