Vir­kis­tyy­kö luonnossa?

Läh­din sun­nun­tai­na käve­ly­ret­kel­le Erva­sin­ran­nal­le ja Rivin­no­kal­le. Omal­la autol­la meren­ran­taan ei enää pää­se tien kulu­mi­sen joh­dos­ta (?) Tie oli kyl­lä nyt hyväs­sä kun­nos­sa vaik­ka “ras­kaam­mal­le­kin” liikenteelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus